ఛాయా చిత్రపు పలక

 • Nero Wooden Picture Frame

  నీరో వుడెన్ పిక్చర్ ఫ్రేమ్

  ఉత్పత్తి పేరు: నీరో వుడెన్ పిక్చర్ ఫ్రేమ్
  బ్రాండ్: NERO
  పదార్థం: చెక్క
  రంగు: అసలు
  బరువు: సుమారు: 200 గ్రా
  పరిమాణం : 10 x 15 ; 12.8 x 17.8 ; 15.3 x 20.3 ; 8.8 x 12.8 సెం.మీ (L x W)

  ప్యాకేజీలో ఏముంది:
  1 చెక్క చిత్ర ఫ్రేమ్